четвъртък, 2 октомври 2008 г.

Action, Sign and Light 2002

Action Art Group Duppini in
ECO ART, Russe Festival 2002сряда, 21 май 2008 г.

четвъртък, 15 май 2008 г.